.
Previous slide
Next slide

Regulamin

 1. Wynajmujący pokoje Łukasz Odrzywolski zwany jest w dalszej części Regulaminu Agroturystyką „Zacisze” lub „Agroturystyką”, natomiast najemca pokoju „Gościem”;
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę www.zacisze-krakow.pl/rezerwacje wpłacając zadatek w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu. W przypadku wynajmu na 1 dzień należy wpłacić 100%kwoty. Istnieje również możliwość dokonania wstępnej rezerwacji. Gość otrzymuje na adres poczty elektronicznej niniejszy Regulamin wraz z „potwierdzeniem rezerwacji”, a w nim informacje o głównych danych dotyczących rezerwacji, kwocie należności, wysokości zadatku, terminie płatności zadatku oraz numerze konta bankowego. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w „potwierdzeniu rezerwacji” lub wpłynie po terminie, nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji. Wówczas zadatek zostanie zwrócony na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi;
 4. Pozostałą opłatę za pobyt Gość wpłaca w dniu przyjazdu do „Agroturystyki”;
 5. Wynajmujący wydaje Gościowi ilość pokoi, które opiera się na zadeklarowanej liczbie osób w rezerwacji. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób niż zadeklarowana przez Gościa, Gość winien jest dopłacić za wynajem według stawki w cenniku zawartym na stronie www.zacisze-krakow.pl .
 6. Dzieci do lat 3 śpiące w łóżku z rodzicami oraz we własnym łóżeczku są zwalniane z opłaty.
 7. Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji i zweryfikowania podanych przez Gościa danych. Weryfikacja następuje przy jednoczesnym poszanowaniu danych osobowych Gościa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 );
 8. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego;
9.Goście otrzymują klucz do pokoju, który zobowiązani są zwrócić Wynajmującemu pokoje w dniu wyjazdu. W razie zgubienia klucza, Gość powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego w celu wymiany zamka oraz uiścić opłatę w wysokości 200 zł;
 1. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu;
 2. Gość opuszczający pokój, obowiązany jest każdorazowo wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny, zakręcić krany, zamknąć okna, sprawdzić czy nie zaprószono ognia oraz zamknąć drzwi na klucz;
12.Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim;
 1. Osoby przebywające gościnnie – na zaproszenie Gościa -w pokoju i na terenie „Agroturystyki” mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w godz. 8.00- 22.00.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia (np. świeczek), jak również jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną(grzałki, piecyki itp.) , nie stanowiących wyposażenia pokoju. Wyjątek stanowią laptopy, ładowarki i zasilacze komputerowe, maszynki do golenia i suszarki;
 3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy i z winy osób, za które ponosi odpowiedzialność;
16.Gość ma obowiązek zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu;
 1. Na terenie całego obiektu Agroturystyki, obowiązuje cisza nocna od godz. 22 do godz. 6 rano. Agroturystyka „Zacisze” ma charakter obiektu rodzinnego; ze względu na komfort wszystkich Gości, uprasza się o ciche zachowanie także poza czasem obowiązywania ciszy nocnej.
 2. Na terenie całej „Agroturystyki”, w tym we wszystkich pokojach, poza miejscem do tego wyznaczonym, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015, poz. 298)obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;
 3. Do dyspozycji Gości pozostawiony jest niestrzeżony, niedozorowany i nieodpłatny parking znajdujący się na terenie „Agroturystyki”. „Agroturystyka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
 4. Na terenie „Agroturystyki” istnieje możliwość korzystania z ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego. Dzieci przebywające w ogrodzie muszą znajdować się pod opieką dorosłych. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 5. „Agroturystyka” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do „Agroturystyki” w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego;
 6. „Agroturystyce” przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do „Agroturystyki”, w przypadku opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi;
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Łukasza Odrzywolskiego – „Zacisze”z siedzibą w Brzoskwinii. Brzoskwinia 127,32-084 Morawica dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w „Agroturystyce”, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez „Agroturystykę”. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania;
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje Gości oraz wszystkie osoby przebywające na terenie „Agroturystyki”;
 9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, „Agroturystyka” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza;
 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest w holu głównym przy drzwiach wejściowych, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Agroturystyki „Zacisze” https://zacisze-krakow.pl/
 11. Wpłacając zadatek lub uiszczając opłatę za pobyt, a także rozpoczynając pobyt w Agroturystyce Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki;
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 13. Regulamin obowiązuje od dnia. 15.04.2020r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji